23/05/14 - в. Баненска Буна - Историята на незаконното сметище в с. Баня
23/05/14 - в. Баненска Буна - Историята на незаконното сметище в с. Баня Министърът на МОСВ, г-жа Искра Михайлова, по настояване на община Разлог даде зелена светлина на сметището, като с цялата отговорност за действията е натоварен кметът на община Разлог г-н Герчев.

Скъпи читатели, нека заедно се върнем назад във времето, макар че за Любен Татарски това вече е минало. Така се изрази той на протеста, организиран от Националния фронт за спасение на България и сдружение „Баненска буна”, на който присъства и евродепутатът г-н Слави Бинев. Скъпи съграждани, навярно Татарски желае да забравим, но това е невъзможно. На 11. 11. 2004 година, на учредително събрание на сдружение „Места-4”, лично той, като кмет на община Разлог по това време, изявен комсомолски и партиен функционер, двумандатен кмет от „Патриотичен съюз”, изменил на своите в последните избори, бързо скочил в народното събрание като депутат от ГЕРБ се самопредлага (видно от протокола, с който разполагаме) за председател на това сдружение, а също така община Разлог да бъде водеща в сметосъбирането на четирите общини - Якоруда, Банско, Белица и Разлог. Това негово не¬простимо, може би целенасочено деяние, доведе до „появата” на депото (сметището, бунището) в землището на село Баня. Навярно той много добре е осъзнал, че където са боклуците, там са големите пари, само, че не за хората. За тях ще бъдат раковите заболявания белодробните, пси¬хичните, алергичните и т.н. А какво ще стане с децата, с внуците ни?
Както сами разбира¬те, това не вълнува властимащите, най- малкото пък Любчо Татарски. Важното е да се усвоят (присвоят навярно) европейските средства, т.е. парите от нашите данъци, пък с хората каквото ще да става. Важно е лич- ното облагодетелстване! На всички ни е ясно, че Европа е спряла се срещнаха с евродепутата кранчето за финансиране.
Тогава питаме, откъде община Разлог ще вземе средства за да започне изграждане на сметището?
Със сигурност властимащите ще направят опит за теглене на заем, за сметка на нас, данъко¬платците, тъй като не е ясно и категорично, че тези пари ще бъдат възстановени от Европа. Какви са гаранциите, че в близко бъдеще няма да има екологична катастрофа в разложката котло¬вина? Категорично е мнението на независимите (некорумпираните) експерти, че депото (смети¬щето) в с. Баня не трябва да се строи поради следните причини:
1. Тук има необикновено съчетание на минерални извори с геотермална енергия, здравословен кли¬мат и чист балкански въздух.
2. Бъдещето на региона като културно-лечебна и туристическа дестинация е застрашено. Отров¬ните газове - метан, въглероден диоксид не могат да се разсейват според спецификата на терена и розата на ветровете. Депото (сметището) ще бъде източник на зловония, вредни емисии към атмосферата, речния отток (р. Драглишка), подземните води. Доказано е, че няма такава технология, която да защити подпочвените води, земите, въздуха и минералните води.
Водите под сметището (т.е. подпочвените води) мигрират” и излизат на самоизлив на кило¬метри от него, което е пагубно за всички живи същества и пло¬дородните земеделски земи. Ин¬филтратът от подобни депа (сметища) отива в подпочвените води с канцерогени - арсен, ст¬ронций и други много вредни вещества, които ще отровят питейните и минерални води.
Всички много добре сме запознати, че няма Никакъв контрол върху съдържанието на изхвър¬лените боклуци в кофите и контейнерите за смет. В тях попадат всякакви неща, в това число е напълно възможно и радиационни материали, пагубни за здравето и живота на хората.

Най-старото селище в региона е с. Баня. Тук има разкрити археологически останки на древни цивилизации. И не на последно място е святостта на църквата св. Тодор Тирон и св. Тодор Стратилат с чудно запазена стенопис на неизвестен иконописец от Дебърската школа. Божият Син, Исус Христос тук е изобразен уни- кално в огнена ракета. Многобройните туристи - български и чуждестранни, желаещи да посетят това прекрасно място, ще преминават на метри от „вонящата атракция”, т.е. сметището. В близост до него има стари оброчища (параклиси) и бъдете сигурни, че ако то бъде изградено, винов¬ниците ще бъдат наказани от Бог за оскверняване. Всички рано или късно ще си получат заслуженото. Вместо да привличаме туристи от цял свят с Божиите дарове, шепа продажни политици (властимащи) желаят да погубят село Баня, но да не забравят, че ще пострада и туризмът в гр. Банско. Отровните миризми няма да пощадят всички села и градове в околността.
На 12 семптември 2013 година, на първа страница на вестник „Стандарт” имаше публикация за един китайски милиардер, който разбрал, че България е първа в Европа по минерални извори. Той заявил, че лично ще огледа терени за инвестиции, но желаел да има и археологически забележителности. Село Баня напълно отговаря на тези негови изисквания.
Подозренията ни са, че може би умишлено с из¬граждане на сметище се цели унищожаване на с. Баня 6 полза на Банско и Разлог. Но както Вече споменахме, и те ще пострадат от безумието на управниците, които трябва да бъдат слуги на хората, тъй като получават заплатите си от данъкоплатците, но това навярно не важи за уп- равлявящите от община Разлог. На преден план са (не за всички, разбира се) личните интереси, вместо живота и здравето на хората.

Не по този начин мислят представителите на НфСБ, в лицето на Ма¬рия Цветкова, г-н Данчо Хаджиев, г-н Валери Симеонов, и г-н Слави Бинев, който също застана смело и открито на наша страна.
Г-н Слави Бинев подаде сигнал до европейската комисия от¬носно закононарушенията, свързани с намерението за из-граждане на регионално депо (сметище) на територията на община Разлог - в земли¬щето на с. Баня. Г-н Бинев е истински патриот, милеещ за България, загрижен за опаз¬ване здравето и живота на хората и природата.
За кратко време сезира ръководителите на редица български и европейски институции по случая. Сред тях са г-жа Барбара Аохбилдер - председател на парламентарната комисия „Права на човека”, г-н Матиас Грооте - председател на парламентарната комисия „Околна среда, обществено здраве и безопасност на храните”, г-жа Ребека Хармс - председател на групата на Зелените/Европейски свободен алианс, г-н Тонио Борг - еврокомисар „Здравеопазване” и Янез Поточник - еврокомисар „Околна сре¬да”.. Г-н Слави Бинев постави проблема пред европейските институции и по време на заседание на Европейския парламент. В отговор до него г-н Поточник ясно изразява позицията си, че европейската комисия ще продължи да следи действията на българските власти за този проблем. Въпреки, че община Разлог и МОСВ се опитват да прикрият очевадните нарушения, то¬ва няма да остане скрито от Европа. Г-н Слави Бинев с НфСБ са решили твърдо да защитават справедливите ни искания. С такива хора все още има надежда, че не всичко е изгубено. Ще дойде денят и то скоро, в който истината и справедливостта ще възтържествуват. На 06.03.2014 година, както споменахме по -горе се проведе протестен митинг пред министерството на околната среда и водите, организиран от НфСБ и сдружение „Баненска буна”. Г-н Слави Бинев, г-н Борис Ячев, г-н Данчо Хаджиев, г-жа Мария Цветкова, Калина Стоянова, Марин Янков и Еле¬на Наумова - представители на сдружението, ясно и категорично изложиха за пореден път своята позиция пред министър г-жа Искра Михайлова и зам. министрите - г-н Чавдар Георгиев и г-н Дин Онбаши. Същите изразиха мнение, че всичко е в ръцете на управниците от община Разлог. При добро желание от тяхна страна, договорите мо¬гат да се предоговорят и сметището да бъде реализирано на подходящо място. Уведомихме за това кметската управа в община Разлог и сега ще разберем колко са загрижени те за хората. Общинския съвет може да гласува отмяна на решението сметището да бъде в с. Баня и това ще бъде началото на доброто и справедливостта. Борбата между нас и тях се води вече пет години и през цялото това време, имаха възможността да намерят друга алтернативна площадка, която да не уврежда здравето и живота на хиляди хора. Но, както сами виждате това не стана. Навярно личните финансови апетити на някои (вие ги зна¬ете кои са те, включително и депутати) са по- силни от желанието да защитят вашия живот, който за тях не струва нищо.
Община Разлог и МОСВ трябва да бъдат сигурни че няма да отстъпим от борбата. В момента има четири неприключени дела - едното, от които е съвместно с НфСБ. Заедно с тях подадохме жалби до 16 институции. Представителите на НфСБ, това са политиците, които не дават напразни обещания. Това са безстрашните наследници на нашите борци за свобода. През всичките години на упорита борба, те бяха и в момента са неотлъчно до нас. И затова им вярваме. Не мога да пропусна и г-жа Мария Цветкова, с която сте срещали на протестите в с. Баня. Тя живее с по обиколни ашата болка, макар и не от този край, е взела в ьрцето си огъня на любовта към нас и родното и място, Прекланяме се пред такава истинска и 5ята, чиста любов. Благодарим ти, скъпа Мария! лагодарим и на г-н Слави Бинев! Благодарим на целия екип на най-гледаната телевизия - СКАТ, благодарим на г-н Данчо Хаджиев, г-н Валери имеонов и г-н Борис Ячев. Пожелаваме им да ьдат живи и здрави и на „добър път” в изборите, ко победят, побеждаваме и ние, защото те бяха ьрвите, които безкористно ни подадоха ръка за змощ. А това не се забравя! То се помни и ще се предава от поколение на поколение, както и геноцида, който започна Любен Татарски, за да продължат някои от днешните управници на община Разлог.
ЗНАТЕ ЛИ, ЧЕ на протеста, който се проведе 06.03.2014 година пред МОСВ срещу изграждане на сметището в с. Баня, организиран от НфСБ и сдружение „Баненска буна”, изненадващо се появи юбен Татарски. С лицемерното си поведение, ой се опита да прехвърли отговорността за :ичко случващо се на настоящите управници в община Разлог. Държанието му беше арогантно, уважително. Навярно беше забравил, че не стои пред неговите „послушковци”, а разговаря с евродепутат. Също така присъстващите от с. Баня и многобройните наши подръжници, включително представителите на сдружение „Баненска буна” му показаха ясно и категорично, че времето на „татаризма” отдавна е отми¬нало и никой не се страхува от него. Доволни сме, че всички видя¬ха и разбраха огромната разлика във възпитание и култура между г-н Слави Бинев, г-н Данчо Хаджи¬ев, г-жа Мария Цветкова и Любен Татарски. Какъв срам за Разлож- кия регион с представител в пар¬ламента като Любен Татарски.
Според оценката за въздействие върху околната среда и водите, която е направена само на общинските имоти (без частните, отнети насилствено зажълтистотинки), сметоизвозните коли трябва да преминават маршрути. А така ли е? Всички сметоизвозни коли ще преминават на метри от къщите на хората, особено на тези в долната махала и покрай двата цеха с над 30 работника. Това означава, че има огромна опасност от токсихимично, прахово и психосензорно въздействие, и огромен риск за населението, особено на с. Баня. Също така е записано по време на експлоатация да се ограничава епидемиологичния риск за хората. Да се прави профилактика на здравния риск за населението на с. Баня. въздействие върху околната среда и водите, която е направена само на общинските имоти (без частните, отнети насилствено зажълтистотинки), сметоизвозните коли трябва да преминават маршрути. А така ли е? Всички сметоизвозни коли ще преминават на метри от къщите на хората, особено на тези в долната махала и покрай двата цеха с над 30 работника. Това означава, че има огромна опасност от токсихимично, прахово и психосензорно въздействие, и огромен риск за населението, особено на с. Баня. Също така е записано по време на експлоатация да се ограничава епидемиологичния риск за хората. Да се прави профилактика на здравния риск за населението на с. Баня. Да се извършва здравен мониторинг (наблюдение) на населението и предприемане на съответните профилактични мерки и още и още огромни опасности за здравето и живота на хората. Защо е всичко това, след като ни убеждават, че сметището е безопасно?Лъжа, измама, геноцид! Събудете се, хора, вдигнете се да спасите вашия и живота на децата ви! Не се заблуждавайте, ако сметището беше нещо хубаво, останалите три общини - Якоруда, Банско и Белица щяха ли да го оставят на община Разлог? Разбира се, че не!!! Ето защо ви приканваме да не прекланяте глави пред тези, които ви мислят злото. Не им позволявайте да ви тъпчат и унижават. Елате на следващия протест, който вече ще бъде пред община Разлог с искане на оставки.
Помнете и не забравяйте, че кметът на село Баня - Николай Драговчев ви предаде. През цялото време тайно от всички вас е действал в полза за изграждане сметището, угоднически на Любен Татарски и тези като него. В нито един миг той не застана до нас в борбата. Кметовете на останалите райони, където също имаше намерение да се изграждат сметища, Вървяха редом с хората и победиха! Какъв кмет е ва¬шият Николай Драговчев?
Отговорете си сами?

Марин Янков: НЕКА ВСИЧКИ СИ ПРИПОМНИМ ПРИЗИВА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ.
Желанието му за чиста и сВята република не се осъщестВи. Не я опазихме духоВно и сВято. Сега се моля поне да я опазим физически чиста от опасните боклуци - битоВи и най-Вече политически. ОстаВихме я В ръцете на алчни и безскрупулни упраВници, които грабят с пълни шепи от на¬рода. ГотоВи са дори да Вземат и последния им залък. Но, стига! Не може да продължава поВече тоВа издеВателстВо! Не може хора като Любен Татарски и неговите протежета - кмета на община Разлог - г-н ГерчеВ, кмета на село Баня - Николай ДрагоВчеВ, председателят на общ. съВет Мария КопанароВа и общ. съВет (с изключение на някои членоВе) да про¬дължават да унижаВат хо¬рата от Баня. С рожбата на Любчо (сметището)
В с. Баня, ще бъде унищо¬жен единствения поминък на хората - туризма. Ще бъдат отровени земите, от които мнозина си изкарват прехраната. Има много желаещи бизнесмени, готови да инвестират в с. Баня, но безумното намерение за изграждане на сметище ги спира. Представете си само за миг, а това може да бъде реалност - Баня да се превърне в едно от най-прекрасните и търсени кътчета за отдих и балнеолечение, а земеделските култури едни от най-предпочитаните в и извън страната. В миналото село Баня е било известно по всички краища на страната с гулии (алабаш). Търсенето е било голямо. И не само това отглеждаха се дини, ягоди, които по вкусови качества нямаха равни.
А днес с какво можем да се похвалим? С нищо, абсолютно нищо. Няма работа за младите хора, макар че селото е живо. Само през учебната 2013/2014 година прага на училището прекрачиха 42 първокласника. Хора, скъпи съграждани, нашето прекрасно райско родно място има всички природни Божии дарове, с които могат да се осигурят много работни места, а това означава нормален живот за вас, децата и внуците ви. Ето защо ви призоваваме да не позволявате на управниците от община Разлог да се разпореждат с нашето село, да, нашето, защото то не тяхно, а на всички нас. И ако те не желаят да го опазят, то ние сме длъжни да го сторим. Погледнете и рекламните брошури за баните. На тях е записано - старите бани в разложко, запитайте защо е така?Защо Баня се подценява за сметка на Разлог? Нима ние нямаме достойнство, нима ние сме хора втора ръка? И ако не бъдат спряни, властимащите ще продъл¬жават да ни унижават и да ни подхвърлят трохичките, изпаднали от голямата софра на община Разлог? Какво направиха управля¬ващите за поминъка на хо¬рата? Нищо, дори искат да погубят и това, което е останало в селото? Изграж¬дането на депа (сметища) се превърна в доходен бизнес за местни и държавни олигарси. Навярно комисионните и бонусите за някои местни и държавни чиновници (в това число и един бивш кмет, понастоящем депутат) са доста солидни и тлъсти, за да настояват да бъде извършено на всяка цена поредното екологично престъпление. Задава ли сте си въпроса, защо управляващите община Разлог, след като още преди 6 години знаеха, че не сме съгласни с решението на избраното неподходящо място, а именно с. Баня, не си направиха труда да намерят друга алтернативна площадка? Запитайте се също, защо Любчо Татарски, въпреки, че вече би следвало да не се вълнува от този въпрос, продължава да настоява за изграждане на бунището? Отговорите са много простички - навярно лесното забогатяване на гърба на нас, данъкоплатците! Но, господа, управници, не забравите, че отмина времето, когато бяхме ваши слуги. Сега е ваш ред! Сигурен съм, че нито един чиновник от държавните институции (не на местно ниво) не си е направил труда да посети мястото, за което подписва смъртна присъда. Според властимащите от община Разлог, сме закъсняли и не сме реагирали навреме. Напротив, господа, всичко правехте тайно и за вас не беше трудно, тъй като кмета на село Баня е протеже на Татарски и изпълнява заедно с някои общински управници неговата во¬ля. Запитайте се също, скъпи съграждани, дали освен лесната печалба, не се настоява толкова много от страна на Любен Татарски и при¬ближените му с цел прикриване и замазване на¬вярно на финансови нарушения. Това, ще го пока¬же времето. За всяко престъпление и зло рано или късно се плаща. Как да не се съмняваме и в общинския съвет, след като изпълнихме всички изисквания за провеждане на местен референдум, а Мария Копанарова еднолично ни отказа. Но и това няма да остане ненаказано. Ще си потърсим правата, и то скоро. Първо ще изчакаме да приключат съдебните процедури. Скъпи съгражда¬ни, призовавам ви да спрем пагубната политика и гено¬цида над с. Баня!
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ Любен Татарски не можа да отговори адекватно и ком¬петентно на нито един от въпросите, които му зададоха протестиращите. Представяте ли си „бащата” на сметището да не знае според оценката за въздействие върху околната среда и водите, геоложката основа върху, която ще лягат клетките (дупките) дали отговаря на изискванията. Истината е следната: геоложката основа не отговаря на изискванията и това наистина е прецедент в цялата каша от мръсотия. На “въпроса каква е разликата между неговото модерно депо и сметището, Татарски също не можа да даде отговор, а той е - никаква, защото се касае за технология изкопаване на дупки (клетки), в които ще се трупат боклуците, а след това ще се покриват с пръст. Но какво да го обвинявама човека, той не се интересува навяр¬но от това, а само от средствата (милионите), които ще бъдат усвоени (присвоени). Най-безсрамно, след протеста, Татарски направи опит да го омаловажи, като се изрази, че ние не сме могли да му кажем къде е мястото на сметището. Колко е жалък този депутат. Сам си пада в ямата, която копае за жителите на разложкия регион” „Абе”, Татарски, ние ли трябва да вършим работата на управата? Затова ли плащаме данъци, от които вземате заплатите си? Въпреки всичко, много до¬бре му беше обяснено къде е мястото на бунището, но навярно неговите мисли са били при пачките с парички и затова горкичкият не е разбрал! След изборите всичките кандидати за кметове, които се удряха в гърдите, че ще се борят срещу изграждане на сметището се скриха. Остана само един от тях, този, който не ламти за власт, слава и пари, а именно Марин Янков. Той е човекът, който не пести сили и средства в името на доброто на Баня. Той е чове¬кът, който засади 200 липи в горичката и закупи екипи на футболния отбор (за жа¬лост вече този отбор не съществува), със свои сред¬ства подари камбана на училището, тъй като ста¬рата беше открадната. Незабравимия, нежен звън на камбаната на църквата „Света Богородица” продължава и днес да благославя своя дарител – Калина Георгиева Стоянова учителката от село Баня, живяла дълги години в град София се завърна не случайно в родното си място. Днес, повече от всякога то има нужда от нейната подкрепа. С всички сили тя се бори срещу несправедливото решение на управляващите да погубят село Баня. За нея не важат законите на алчността. Тя желае само едно - да вижда около себе си щастливи и радостни хора. Калина Стоянова не се съмнява, че борбата си струва.
Търсене
 
Повече
Европарламентарни новини

Press release - EU countries still slow to act on economic reform recommendations, says EP study...
Източник : © Европейски парламент
Background - Election of new EP President, 14 Vice-Presidents and five Quaestors...
Източник : © Европейски парламент
Покажи всички
Порция смях

Fun секция

Подкрепете ни

Гласувайте за нас
Нашите партньори