ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ внесена съгласно член 123 от Правилника за дейността относно въвеждането на програмата „Шах в училище“ в образователните системи в Европейския съюз
Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula


Краен срок: 15.3.2012 г.

0050/2011
Писмена декларация относно въвеждането на програмата „Шах в училище“ в образователните системи в Европейския съюз
Европейският парламент,
– като взе предвид членове 6 и 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз,
– като взе предвид член 123 от своя правилник,
А. като има предвид, че в член 6 от Договора за функционирането на ЕС се предвижда, че спортът е сред областите, в които „Съюзът разполага с компетентност да предприема действия за подкрепа, координиране или допълване на действията на държавите-членки“;
Б. като има предвид, че шахът е игра, достъпна за децата от всяка социална група, и може да подпомогне социалното сближаване и да допринесе за постигането на цели на политиката, като например социалната интеграция, борбата с дискриминацията, намаляването на престъпността и дори борбата срещу различни зависимости;

В. като има предвид, че каквато и да е възрастта на детето, шахът може да подобри неговата концентрация, търпеливост и упоритост и може да развие чувството му за творчество, интуицията, паметта и уменията му за анализ и вземане на решения; като има предвид, че шахът учи също на решителност, мотивация и спортсменски дух;

1. призовава Комисията и държавите-членки да насърчат въвеждането на програмата „Шах в училище“ в образователните системи на държавите-членки;

2. призовава Комисията в предстоящото си съобщение относно спорта да обърне дължимото внимание на програмата „Шах в училище“ и да осигури достатъчно финансиране за нея от 2012 г. нататък;

3. призовава Комисията да отчете резултатите от всякакви проучвания относно въздействието на тази програма върху развитието на децата;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, на Комисията и парламентите на държавите-членки.
ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ внесена съгласно член 116 от Правилника за вноса на хранителни стоки
Относно вноса на хранителни стоки

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ
внесена съгласно член 116 от правилника
от Димитър Стоянов, Десислав Чуколов и Слави Бинев
за вноса на хранителни стоки
Краен срок: 7.5.2009 г.


0018/2009
Писмена декларация за вноса на хранителни стоки
Европейският парламент,
– като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския Парламент и на Съвета,
– като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета,
– като взе предвид Решение 2006/504/ЕО на Комисията,
– като взе предвид Бялата Книга за безопасността на храните,
– като взе предвид член 116 от своя правилник,
A. като има предвид, че в последствие на финансовата криза се предвижда потребителите да предпочитат хранителни стоки на ниски цени, като това са вносни стоки с ниско качество и носят потенциала опасност за здравето,
Б. като има предвид последиците от вноса на мляко от Китай,
В. като има предвид последиците от вноса на птиче месо от САЩ,
Г. като има предвид честите случаи на хранителни отравяния,
1. счита, че е необходима по-строга инспекция на вносните храни по граничните пунктове;
2. предлага повишаване изискванията на ЕС относно качеството на вносните храни от фирмите вносители и производители;
3. възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, на Съвета и Комисията, на парламентите и правителствата на държавите-членки.
ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ внесена съгласно член 116 от правилника за отваряне на блокове 1, 2, 3 и 4 на АЕЦ "Козлодуй"
Относно отваряне на блокове 1, 2, 3 и 4 на АЕЦ "Козлодуй"

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ
внесена съгласно член 116 от правилника
от Димитър Стоянов, Слави Бинев,
за отваряне на блокове 1, 2, 3 и 4 на АЕЦ "Козлодуй"
Краен срок: 7.5.2009 г.


0005/2009
Писмена декларация за отваряне на блокове 1, 2, 3 и 4 на АЕЦ "Козлодуй"
Европейският парламент,
- като взе предвид член 36 от Договора за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз,

- като взе предвид член 116 от своя правилник,

A. като изразява загриженост относно развилата се след 5 януари 2009 г. енергийна криза в резултат на спирането на доставките на руски газ,

Б. като има предвид пълната зависимост на Република България от доставките на руски газ,

В. като има предвид невъзможността на Република България да си осигури в краткосрочен период алтернативен източник на газ,

Г. като има предвид решението на правителството на Словакия да рестартира ядрения реактор в Jaslovské Bohunice, който е от същия тип като тези в АЕЦ "Козлодуй",

Д. като има предвид, че за да се справи с недостига на електроенергия по време на кризата, България е принудена да въведе в експлоатация топлоелектроцентрали на въглища, които не отговарят на европейските норми за емисии на вредни газове,

1. счита, че България може да въведе отново в употреба реактори 1, 2, 3 и 4 на АЕЦ "Козлодуй";

2. призовава Комисията да уважи нуждата на България от енергийна независимост и производството на екологично по-чиста енергия, като разреши отварянето на горепосочените реактори;

3. възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, на Комисията и на правителствата на държавите-членки.
2/02/2009 - ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ внесена съгласно член 116 от правилника
Относно надигане на етническа омраза срещу българите в България

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ
внесена съгласно член 116 от правилника
от Димитър Стоянов, Десислав Чуколов и Слави Бинев
относно надигане на етническа омраза срещу българите в България
Краен срок: : 7.5.2009

0006/2009
Писмена декларация относно надигане на етническа омраза срещу българите в България
Европейският парламент,
– като взе предвид член 116 от своя правилник,
A. обезпокоен от появата на надписи с расистко съдържание, изписани в нощта на 08.01.2009 г. върху четири училища в град Бургас и призоваващи за "Смърт на гяурите" и "Българите на сапун",

Б. като има предвид, че "гяур" е турска расистка обида, означаваща "неверник", "получовек", "човек-животно" или "нетурчин",

В. като има предвид, че това не е първи случай на призиви за насилие над българското християнско население; като има предвид, че на 16 август 2007 г. въоръжена тълпа от няколкостотин души от ромски произход също призоваваше за "Смърт на българите" в центъра на българската столица София,

Г. като има предвид продължаващия да набира сила агресивен ислямски фундаментализъм; като има предвид, че Турция финансира ислямистки групировки в България,

1. осъжда остро всяка форма на расизъм, особено срещу граждани на Европейския съюз в собствената им държава;

2. призовава компетентните български власти да предприемат срещу извършителите на такива расистки и ксенофобски действия съответните мерки, предвидени в закона;

3. възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, на правителствата и парламентите на Република Турция и Република България.
14/01/2009 - Старсбург - ДЕКЛАРАЦИЯ на българските членове на ЕП във връзка с организираната по инициатива на Чешкото председателство на ЕС изложба
Относно организираната по инициатива на Чешкото председателство на ЕС изложба

До Председателя на Съвета на ЕС
До Председателя на Европейския парламент


ДЕКЛАРАЦИЯ

на българските членове на ЕП във връзка с организираната по инициатива на Чешкото председателство на ЕС изложбаНие, българските членове на Европейския парламент, изразяваме възмущението си от организираната по инициатива на Чешкото председателство изложба в сградата на Съвета на ЕС, представяща държавите-членки на ЕС, и в частност България, по обиден и оскърбителен начин.

В качеството си на представители на българските граждани изразяваме мнението, че идеята за реализирането на изложената композиция, е била напълно опорочена при нейното изпълнение. Настояваме цялата композиция да бъде свалена в най-кратки срокове.

Вярваме, че в духа на добрия тон на отношенията между държавите-членки на ЕС, нашето искане ще бъде удовлетворено.
01/09/2008 ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ внесена съгласно член 116 от правилника
Относно защитата на външната граница на ЕС от бракониерство и други икономически посегателства

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ
внесена съгласно член 116 от правилника
от Димитър Стоянов, Десислав Чуколов и Слави Бинев
относно защитата на външната граница на ЕС от бракониерство и други икономически посегателства

Краен срок: 4.12.2008 г.

0065/2008
Писмена декларация относно защитата на външната граница на ЕС от бракониерство и други икономически посегателства

Европейският парламент,

– като взе предвид член 116 от своя правилник,

A. като има предвид, че след разширяването от 1 януари 2007 г. България, като новоприсъединила се страна, пое отговорност за охраната на част от външната граница на ЕС,

Б. като има предвид, че турски риболовни кораби редовно навлизат незаконно в българската, следователно европейската акватория с цел бракониерство,

В. като има предвид, че българската, следователно европейската морска граница е уязвима за нелегален трафик на хора и наркотици от Азия към ЕС, и за други икономически престъпления,

Г. като има предвид, че на 17 април 2008 г. български гранични полицаи бяха нападнати при опит за арест на турски бракониерски кораб от екипажа му, в резултат на което един от нападателите загина,

Д. като има предвид, че в резултат на инцидента срещу българския полицай Михаил Цонков е образувано наказателно дело,

1. счита, че опазването на границите и територията на ЕС от различни посегателства като бракониерство, незаконна имиграция, трафик на хора и наркотици, и др. е основна отговорност на държавите-членки, разположени по външната граница на ЕС,

2. счита, че граничните служби на тези държави-членки трябва да имат сигурност в правомощията си по отбраната на границата,

3. във връзка с т. 2 осъжда остро наказателното производство срещу Михаил Цонков за това, че е изпълнил служебния си дълг,

4. възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я депутати на правителствата на Турция и на държавите-членки.
09/04/2008 ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ внесена съгласно член 116 от правилника
Относно защитата на съзнателното съгласие при донорството на органи, тъкани и клетки в България

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ
внесена съгласно член 116 от правилника
от Слави Бинев, Димитър Стоянов, Десислав Чуколов
относно защитата на съзнателното съгласие при донорството на органи, тъкани и клетки в България

Краен срок: 15.7.2007 г.

Писмена декларация относно защитата на съзнателното съгласие при донорството на органи, тъкани и клетки в България
Европейският парламент,

–като взе предвид член 3, параграф 1 относно правото на физическа и психическа неприкосновеност на личността и член 3, параграф 2, буква в) относно забраната за превръщането на човешкото тяло и неговите части в източник на печалба от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–като взе предвид член 116 от своя правилник,

A.като има предвид, че за последните пет години в България се експлантират органи срещу заплащане и страната е сред най-големите „износители на органи“ в Европа (над 20 тона човешки тъкани и клетки),

Б.като има предвид, че масово се експлантират органи, тъкани и клетки от трупни донори без да се спазва процедурата по взимане на съгласие от близките,

В.като има предвид тиражираната информация в българските медии, че частната американска компания Остеотех Инк е наложила монопол върху донорството на органи и тъкани в България,

Г.като има предвид позицията на православната църква, че даряването на орган задължително трябва да съдържа „съзнателното съгласие“ на донора,

1.призовава Европейската комисия да излезе с предложение за качество и безопасност на донорството на органи, в което да се подчертае съзнателното даряване на органи, тъкани и клетки;

2.призовава комисията да повиши информираността на населението за условията при донорство;

3.осъжда донорството на органи срещу пари или при упражнен натиск върху дарителя;

4.възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я депутати, на Комисията, на Съвета и на парламентите на държавите-членки.

09/04/2008 ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ внесена съгласно член 116 от правилника
Относно турския геноцид над арменския народ в периода 1915 и 1917 г.

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ
внесена съгласно член 116 от правилника
от Слави Бинев, Димитър Стоянов, Десислав Чуколов
относно турския геноцид над арменския народ в периода 1915 и 1917 г.

Краен срок: 15.7.2007 г.

Писмена декларация относно турския геноцид над арменския народ в периода 1915 и 1917 г.
Европейският парламент,

–като взе предвид член 2, буква а) от Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид,

–като взе предвид член 116 от своя правилник,

A.като има предвид, че през 1894 година повече от 50 000 арменци на територията на Османската империя са избити от редовни турски войски на султан Абдул Хамид Втори,

Б.като има предвид, че по време на Първата световна война, през февруари 1915 г., по заповед на младо-турското правителство, над 60 000 мобилизирани арменски войници са затворени в трудови лагери и след това избити и че вследствие на целенасочена политика на турското правителство от 24 април 1915 г. до края на 1917 г. над един милион арменци са намерили смъртта си и близо 500 хиляди са били насилствено прокудени от родните си места,

В. като има предвид, че във връзка с преговорите на Турция за членство в Европейския съюз, въпросът за признаването от турската страна на арменския геноцид е актуален и е на вниманието на европейските държави,

Г.като има предвид натиска от турска страна върху общини в България, решили 24 март да бъде ден, посветен на жертвите на арменския геноцид,

1.счита, че зверствата срещу арменците от 1915 и 1917 г. са неоспорим исторически факт и представляват геноцид по смисъла на Конвенцията на ООН;

2. осъжда остро всеки опит за принизяване на целенасоченото унищожение на човешки същества;

3.възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я депутати на Съвета и Комисията, на парламентите и правителствата на държавите-членки, на правителството и парламента на Република Турция.
09/07/2007 ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ внесена съгласно член 116 от правилника
Относно турския геноцид над българите в периода 1876-1877 г.

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ
внесена съгласно член 116 от правилника
от Димитър Стоянов, Десислав Чуколов и Славчо Пенчев Бинев
относно турския геноцид над българите в периода 1876-1877 г.

Краен срок: 15.11.2007 г.

0068/2007
Писмена декларация относно турския геноцид над българите в периода 1876-1877 г.
Европейският парламент,

– като взе предвид чл. 2, буква а) от Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид,

– като взе предвид член 116 от своя правилник,

A. като има предвид, че зверствата, извършени над българското население от турците през април и май 1876 г., са надлежно описани от Международна европейска комисия и по-специално от нейния председател журналиста Януариус Макгахан,

Б. като има предвид, че историческите данни недвусмислено доказват, че в началото на м. май 1876 г. седем осми от цялото население на град Батак са жестоко избити от башибозук и редовна войска,

В. като има предвид, че редовна турска войска, под командването на Сюлейман Паша, избива 20 000 души в град Стара Загора през м. юли 1877 г., 2500 от които на 19 юли в черквата "Св. Троица",

Г. като има предвид опитите на д-р Улф Брунбауер и Мартина Балева от Берлинския
свободен университет да принизят и омаловажат случилото се по българските земи през 1876-1877 г., като представят клането от Батак като мит,

1. счита, че зверствата срещу българите от 1877-1878 г. са неоспорим исторически факт; счита, че тези зверства представляват геноцид по смисъла на Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид,

2. осъжда остро всеки опит за принизяване на целенасоченото унищожение на човешки същества,

3. възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я депутати на правителствата и парламентите на Република Турция и Република България, и на ръководството на Берлинския свободен университет.

Търсене
 
Повече
Европарламентарни новини

Press release - EU countries still slow to act on economic reform recommendations, says EP study...
Източник : © Европейски парламент
Background - Election of new EP President, 14 Vice-Presidents and five Quaestors...
Източник : © Европейски парламент
Покажи всички
Порция смях

Fun секция

Подкрепете ни

Гласувайте за нас
Нашите партньори