Православна архонтия в светия славен град Рим
Православна архонтия в светия славен град Рим Повече от три хиляди години история. Тридесет века в служение на човечеството, тридесет века в изграждането на цивилизациите. Архонтството, православното архонтство и днес има своя живот, има и своето Бъдеще, защото не само някога много е дало, а има и занапред много да дава за един по-добър, по-християнски свят. Основано, като пожизнен институт още в Древна Атина в XI в. пр. Хр., когато монархическия институт бил отменен и наследниците на цар Кодрид станали първите архонти, аристократизма се запази. По-късно и с основаната от Възкръсналия Христа Господ, Негова Църква, тя е възприела архонтството. Освети го, като му вдъхна нов смисъл и го направи свой помощник по пътя на спасението. Архонтството, стоящо здраво на богоозарените традиции на светата Православна Църква, се налага в съвремието да актуализира своето съществуване в името на дълга и любовта, подобно на оня свещен съюз между Бога и човеците - църквата, да чертае ведно с нея всеобхватни стратегии за благословено бъдеще.
Търсене
 
Повече
Европарламентарни новини

Press release - EU countries still slow to act on economic reform recommendations, says EP study...
Източник : © Европейски парламент
Background - Election of new EP President, 14 Vice-Presidents and five Quaestors...
Източник : © Европейски парламент
Покажи всички
Порция смях

Fun секция

Подкрепете ни

Гласувайте за нас
Нашите партньори